Tag: สิ่งแวดล้อม

COP21 – การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใกล้สรุป

December 12, 2015

COP21 มีเป้าหมายการประชุมที่สำคัญ คือ Differentiation เป็นความยากที่สุดของการประชุมเจรจาเพื่อให้ได้มติที่ประชุมฉบับทางการออกมา
Overall Target เป้าหมายสูงสุดที่ 2 oC
Climate Finance การสนับสนุนทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้ว และประเด็นใหม่คือสัญญาณที่จะส่งไปยัง Private Sector ในการมุ่งสู่ยุคของการหยุดใช้พลังงานฟอสซิล มากกว่าการบังคับการลดระดับประเทศโดยกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเช่นที่เคยประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ประเมินประสิทธิภาพพลังงานของโครงการโรงไฟฟ้า

October 31, 2015

สรุปคอนเซ็ปต์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของ โครงการ หรือ กิจกรรมใดใด ในโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดให้ถูกต้อง โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ประเมินปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของแต่ละระดับก่อน (Baseline) ถัดมาเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วจึงได้ปริมาณการใช้พลังงานซึ่งอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นจาก Baseline ก็เป็นได้ นั่นแสดงถึง Output ของโครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และเมื่อได้ผลการลดการใช้พลังงานแล้ว จึงค่อยต่อยอดการลดก๊าซ CO2e ต่อไป

ปีนี้! เริ่มการเปลี่ยนถ่ายสู่ดิจิตอลทีวี จัดโดย กสทช. ThaiPBS

July 25, 2015

วันนี้ต้องขอขอบคุณ กสทช. ที่ได้เปิดโอกาสให้คนนอกวงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ได้มีโอกาสฟังสดๆ ที่นี่ กับ งาน กสทช.พบ Blogger และชาวเน็ต : กับดิจิตอลทีวี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย การส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี #DTV4ALL